Efter avslutat projekt – utvärdering

Arvsfonden följer pengarnas väg från inkommen ansökan till avslutat och redovisat projekt. Vi låter även forskare utvärdera ett antal projekt varje år, för att ta tillvara alla de kunskaper, erfarenheter och resultat som arvsfondsprojektens deltagare och projektledare samlat på sig.
Senast uppdaterad: 24 augusti, 2017 - 15:31

Forskarna undersöker bland annat

  • vilka spår som Arvsfondens pengar lämnar,
  • vilka framkomliga vägar projekten finner och vilka hinder de stöter på,
  • målgruppernas upplevelser av insatserna.

Pågående utvärderingar under 2017

Utvärdering av projektet Kärleken är fri. Ett projekt om hedersrelaterat våld och förtryck.
Sara Högdin, Högskolan Halmstad. Slutredovisning 9 oktober 2017.

Metastudie – mellan förvaltning och förnyelse. En studie av ett fyrtiotal utvärderingar av Arvsfondsprojekt.
Filip Wijkström, Handelshögskolan i Stockholm, Katarina Friberg, Ann Lundstedt och Susanne Wallman-Lundåsen. Slutredovisning våren 2018.

Utvärdering av Arvsfondens satsningen Nyanlända barn och ungdomar.
Anna Lundberg, Malmö högskola. Slutredovisning våren 2019.

Projekt i glesbygd.
Johan von Essen, Ersta Sköndal Högskola. Slutredovisning hösten 2019.

Vägar till delaktighet – en studie av Arvsfondsprojekt som handlar om segregation, utanförskap och rasism.
Magnus Herz, Segerstedts institutet vid Göteborgs universitet. Slutredovisning hösten 2019.

Det ideella arbetet
Susanna Geidne och Madelene Larsson vid Örebro universitet. Slutredovisning hösten 2019.

Avslutade utvärderingar 2017

Möjlighet till Egen Kraft - arvsfondsprojekt med fokus på att skapa ett samhälle för alla
Berth Danermark och  Johanna Gustavsson, Örebro universitet

Avslutade utvärderingar 2016

Relationer, mötesplatser och projektlogikens utmaningar
Aktuella arvsfondsprojekt i Göteborg
Marcus Herz, Malmö Högskola

Samverkan mellan ideella och offentliga aktörer: målsättningar, former och resultat
Carolin Schütze, Anna Meeuwisse och Håkan Johansson, Socialhögskolan, Lunds universitet

Att veta sin plats – en studie om arvsfondsprojekt i den urbana periferin
Jonas Lindström, Södertörns högskola.

Projektledaren, organisationen och projektet
Torbjörn Einarsson, Erik Sjöstrand och Filip Wijkström, Stockholm Center for Civil Society Studies, Handelshögskolan Stockholm.

Sociala medier i projekt finansierade av Arvsfonden
Simon Lindgren och Ragnar Lundström, Umeå universitet.

Sociala inventioner och institutionella traditioner – en utvärdering av 36 Arvsfondsprojekt inriktade mot unga och kriminalitet under åren 1995 – 2013
Thomas Öhlund, Stockholms universitet.

Vill du veta mer om Arvsfondens utvärderingar?

Annica Thomas, utvärderingsansvarig
Telefon: 08-700 07 94
E-post: fornamn.efternamn@arvsfonden.se

Under Sök utvärdering (länk) kan du söka både bland pågående och avslutade utvärderingar.

Aktuella utvärderingsseminarier

Arvsfonden presenterar resultatet av forskares utvärdering av arvsfondsprojekt på seminarier.

  • 2017-10-09 Kärleken är fri – ett samverkansprojekt om hedersrelaterat våld och förtryck
    Webbanmälan öppnades 5 september.
    Seminarieprogram. Delar av seminariet kommer att direktsändas från Arvsfondens Facebook och Twitter.
    Utvärderingsrapporten kan laddas ned 9 oktober.