Stöd till pågående projekt

Vi vill att varje arvsfondsprojekt ska lyckas. Vi finns till hands och stöttar våra projekt längs vägen. Under projektets gång har du som projektledare löpande kontakt med din handläggare på Arvsfonden.
Senast uppdaterad: 5 december, 2016 - 13:28

Det är viktigt att du meddelar din handläggare på Arvsfonden om det görs några ändringar i projektet eller om projektstarten blir försenad.

De projekt som får pengar ur Arvsfonden ska redovisa hur pengarna används. Redovisningen ska göras efter särskilda anvisningar och ska innehålla en beskrivning av verksamheten, ekonomisk redovisning av bidraget och ett intyg från en revisor. Det betyder efter ett år om ni har projektstöd och efter två år om projektet har lokalstöd. Fleråriga projektstöd redovisar varje år. Om det gäller lokalstöd hör vi dessutom av oss från kansliet efter fyra år och efter tio år för att se hur det går för verksamheten. 

Glöm inte att använda er av sociala medier för att sprida information om projektet. Det är viktigt att så många som möjligt kan lära sig av ert projekt och bli inspirerade. När ni visar upp er verksamhet och idé hjälper ni många andra projekt och sökande. Dessutom kan ni få tips av de besökare som följer ert projekt och som kan lämna kommentarer till ert arbete. Kontakta oss om ni vill att vi ska lägga till länkar på er projektsida till era sociala mediesidor.

Banners

Sprid kunskapen om möjligheterna med Arvsfonden på ert projekts hemsida. Länka till arvsfonden.se med en av våra banners.

Arvsfondens logotyp

Alla projekt som fått pengar ur Allmänna arvsfonden ska använda Arvsfondens logotyp.

Beredskap att hantera främlingsfientliga handlingar

Det är i dag tyvärr inte ovanligt med hot och våld riktat mot organisationer och individer som arbetar med grundläggande frågor som demokrati och mänskliga rättigheter. Röda Korsets publikation Beredskap att hantera främlingsfientliga handlingar erbjuder verktyg att ta fram en beredskapsplan för organisationer som arbetar mot främlingsfientlighet och rasism.