Nyheter

Otto – Vägen vidare till en tryggare tillvaro

Malmöprojektet Otto – Vägen vidare ger unga nyanlända som kommer från krig, fattigdom och andra orättvisor en tryggare tillvaro. Det sker bland annat genom att anordna fadderverksamhet, körkortsteori och matlagningskurser, något som sker tillsammans med gymnasieelever uppvuxna i Sverige.

IT-kunskap som motor för integration

Genom Örebro-baserade IT-Guide Sweden tränar nyanlända ungdomar seniorer i den digitala världen, till exempel när det gäller användning av IT, mobiltelefoner och internet. I utbyte får de nyanlända träna sin svenska och de får en bättre kontakt med det svenska samhället. Mötena sker på internetcaféer. Ambitionen är att 200 ungdomar ska arbeta som IT-guider.

Språket som bryter isolering

Projektet Så ska det låta, med bas i Skellefteå, hjälper personer med den språkliga funktionsnedsättningen afasi och nyanlända att utveckla sitt språk. Det sker genom att använda en kanadensisk samtalsmetodik. Genom metoden har de som deltagit i projektet blivit betydligt mindre isolerade och på egen hand vågat söka sig ut i samhället.

Barns röster görs hörda

Lyssna på mig är ett nationellt projekt med syfte att förbättra villkoren och delaktigheten för nyanlända barn och ungdomar i Sverige. Med projektet vill man se till att även nyanlända barns och ungas rättigheter tillgodoses i Sverige.

Arvsfondens nyhetsbrev för november ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Framtidens hus i Mellansel – en viktig mötesplats för aktivitet

Mellansels idrottsförening i Örnsköldsviks kommun har fått lokalstöd ur Allmänna arvsfonden för att förverkliga en önskan om en gymnastiksal för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Motorikgymmet är i dag en viktig mötesplats på orten och har utrustats med rep, ribbstolar, mjuka mattor och balansredskap för att träna motorik.

En flytande allaktivitetslokal

Ett av Sveriges äldsta registrerade segelfartyg, råseglaren S/Y Wetsera, byggd 1891 och uppkallad efter baronessan Maria Vetsera, håller på att byggas om i Öregrund med stöd från Allmänna arvsfonden. Hon ska bli en flytande allaktivitetslokal för unga i Öregrunds kommun och ombyggnationen ska vara färdig 2017.

Arvsfondens stöd för ny-, till- och ombyggnation av lokaler

Vill din förening starta en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga den idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.

Arvsfonden stödjer antidrogprojekt för unga med 13,3 miljoner kronor

Med projektet Adda Livet ska insamlingsstiftelsen Jiddra Inte öka ungas kunskap och insikt om drogmissbruk. För detta får de 13,3 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden.

Arvsfonden delar ut 45,7 miljoner kronor i stöd

Vid höstens andra sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen 45,7 miljoner kronor till 12 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Sidor