Kalender

maj 2018

Arvsfonden på NPF-forum 2018

Datum:
3 maj-4 maj

Plats: Kistamässan, Stockholm. Arvsfonden informerar om satsningen på äldre med funktionsnedsättning – Ålder är inget hinder.

juni 2018

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 7 juni

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets tredje delegationssammanträde.

september 2018

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 12 september

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets fjärde delegationssammanträde.

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 26 september

Introduktionsdag för nya projekt. Kallelse skickas direkt till berörda projekt.

oktober 2018

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 17 oktober

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets femte delegationssammanträde.

november 2018

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 29 november

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets sjätte och sista delegationssammanträde.

december 2018

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 5 december

Introduktionsdag för nya projekt. Kallelse skickas direkt till berörda projekt.