Ansök om pengar

Har du en idé för att utveckla en verksamhet som riktar sig till barn, unga eller personer med funktionsnedsättning? Arbetar du på uppdrag av en ideell organisation eller en icke vinstdrivande förening? I så fall kanske din idé kan bli verklighet med hjälp av Arvsfonden.
Senast uppdaterad: 22 mars, 2017 - 10:24

Två olika typer av stöd

  • Projektstöd ges till utveckling av verksamheter och metoder.  
  • Lokalstöd ges till ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för att ny verksamhet ska startas.

Testa din idé 

Gör testet för att få veta om din organisations idé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till.
Resultatet av testet är en riktlinje och inte en garanti på att du kan få pengar ur Arvsfonden om din organisation skickar in en ansökan. 

Särskilda satsningar

Varje år går en del av Arvsfondens pengar till så kallade särskilda satsningar, just nu pågår Nyanländasatsningen. Funktionshinderssatsningen Egen kraft avslutades 2016 efter tre år.

12 prioriterade områden

Regeringen har valt ut 12 områden som är prioriterade för Arvsfonden. Arvsfonden arbetar därför särskilt med att få in ansökningar inom något eller flera av dessa områden. 

Projektstöd

Projektstöd ges till nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.

Lokalstöd

Lokalstöd ges för att bygga om, bygga till eller skapa en helt ny anläggning för att förverkliga en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.

Ung kvinna

Testa din idé

Gör testet här på arvsfonden.se för att få veta om din organisations idé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till. 

Unga män samtalar

Nyanländasatsningen

Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns för att underlätta nyanlända barn och ungdomars etablering och delaktighet i samhället. 

Ung man

Prioriterade områden

De 12 prioriterade områdena har många beröringspunkter och ett projekt kan innehålla delar som rör flera områden.

Ansökningsblanketter

Här har vi samlat de blanketter och dokument som du behöver för att skriva din ansökan.